Przed zakupem zegarka do grawerowania!

Kupując zegarek kierujemy się jego wyglądem, marką, ceną… Jeśli chcemy podnieść jego wartość o walory emocjonalne i przekazać osobie obdarowanej swoje życzenia, gratulacje, podziękowania lub po prostu motto życiowe pomyślmy o tym jeszcze przed zakupem i zwróćmy uwagę ma wolne miejsce na kopercie wybranego zegarka, czy jest wystarczające do treści jaką chcemy przekazać odbiorcy.